top of page

Hover over each box to see translation.

GLOSSARY

40,000 yen

Approximately $366

500 million yen

Approximately $4,500,000

Anata ichi-ri jaarimasen

You are not alone.

Daijobu, 
desuka?

Are you okay?

Dairinin Matsumoto! Watashi wa Amerikahito!

Agent Matsumoto!

I bring the American!

Dewa matta musugu

See you soon.

Dozo ushiro
ni sagatte kudasai 

Stand back, 

please.

Gomenasai

I'm sorry.

Hai

Yes

Haiyaku

Hurry

Heimen-jo no Aisha ga arimasu?

Is there a doctor

on the plane?

Hishashi bori desu ne

It has been a long time

Josho

Rise

Kaicho

Chairman

Kanpai

Cheers

Konbini

Convenience 

Store

Meshi

Business card

Okasan

Mother

Otosan

Father

Oyasuminasai

Goodnight

Shacho

Company

president

Shijie Shi

The world is ours

Shikashi, Okada Reiko-san to deatte imasu, Ma, wa i, watashitachi... Hai, hai, wakarimashita. 

But we are meeting Reiko Okada. Well, yes, we... Okay, okay, I understand.

Sumimasen

Excuse me

Totemo hen

Very weird

Watashi ni nani o subeki ka oshietekudasai

Please let me know what to do

bottom of page